Wyróżnione

Ś.p. Tadeusz Antoni Pagiński

Urodzony 12.06.1947 – Przeniósł się do wieczności  9.11.2023

Wielki Fechmistrz Gdańskiej Szkoły Fechtunku Bractwa św. Jerzego,
wskrzeszonej z jego inicjatywy w 1991r.

Hetman Wielki Kapituły Rycerstwa Polskiego. (1997-2015)